preloder
https://grysloty.com/

Používání ekologického přípravku Albit

je úspěšný ve více než 600 zemědělských podnicích

SPOČÍTAJTE
SPOTREBU
PRÍPRAVKU

ALBIT - PRVÉ ANTISTRESOR BIOLOGICKÉHO PÔVODU V POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRAXI
O PRODUKTE

ÚČINNOSŤ PRÍPRAVKU ALBIT
 • Účinnosť prípravku je potvrdená vo viac ako 500 poľných pokusoch na 60 poľnohospodárskych kultúrach (obilniny, slnečnice, hrach, sója, cukrová repa, zemiaky, repka, ľan, vinič, jablone, zelenina a ďalšie).
 • Stabilná účinnosť Albitu je v priemere 1,96 x vyššia, než pri ostatných bio prípravkoch a o 26 % vyššia než pri chemických fungicídoch, čo umožňuje získať vysoký účinok z roku na rok pri rôznom počasí a v rôznych pôdno-agronomických podmienkach.

PRÍPRAVOK ALBIT ZVYŠUJE
 • Zvyšuje celkový výnos v priemere o 10 %. Zaisťuje zvýšenie výnosu obilnín o 290 – 1070 kg/ha, cukrovej repy o 4810 kg/ha, slnečnice 340 kg/ha, zemiakov 3430 kg/ha, sóje 320 kg/ha.
 • Zvyšuje odolnosť rastlín voči suchu o 10 – 60 %.
 • Zvyšuje kvalitu úrody.

ÚSPEŠNE APLIKUJÚ PRÍPRAVOK
 • Prípravok úspešne aplikujú veľké družstvá na obilniny, repku, kukuricu, zemiaky, cukrovú repu, trávy, zeleninu, vinič, chmeľ a ovocné stromy a kríky.

NÍZKA CENA PRÍPRAVKU
 • Nízka cena (náklady na jedno ošetrenie 1 ha väčšiny kultúr sú menšie než 15 EUR).
 • Neškodí ľuďom, zvieratám ani rastlinám (IV. trieda nebezpečnosti).

ODSTRAŇUJE A OCHRAŇUJE
 • Poskytuje rastlinám a plodinám celkové zlepšenie imunity.
 • Chráni ich pred fytopatogénmi a ďalšími škodlivými organizmami.
 • Ochraňuje rastliny od širokého spektra základných chorôb.

GEOGRAFIA PRÍPRAVKU
 • Úspešne sa vypláca poľnohospodárom Európskej Únie (Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko, Rumunsko, Chorvátsko, Fínsko, Švédsko, Česká Republika) a Švajčiarska. Ďalej potom v krajinách ako Rusko, Bielorusko, Kanada, Čína, Moldavsko, Nigéria, Turecko, Uzbekistan, Ukrajina.
ZVYŠUJE ODOLNOSŤ RASTLÍN PROTI SUCHU O 10 – 60 %
KALKULÁCIA SPOTREBY PRÍPRAVKU ALBIT
Počet hektarůDruh rostlinyPočet aplikacePoužití přípravku (l)
Celková spotřeba přípravku Albit:, - l
Potřebujete na to:, - balení (1l)
Pokud chcete zaslat kalkulaci na Váš email, vyplňte a odešlete následujicí formulář:

ZVYŠUJE ODOLNOSŤ RASTLÍN PROTI SUCHU O 10 – 60 %
AKO TO FUNGUJE

AKTÍVNA ZLOŽKA ALBITU - prírodný biopolymér kyselina poly-beta-hydroxymáselná z pôdnej baktérie Bacillus megaterium a Pseudomonas aureofaciens. V prirodzených podmienkach tieto baktérie žijú na koreňoch rastlín, stimulujú ich rast, chránia pred chorobami a nepriaznivými podmienkami prostredia.

Rastliny ošetrené Albitom získavajú zvýšenú odolnosť voči stresu pesticídov, sucha, extrémnych teplôt, mrazu, chemického znečistenia, zasoľovania a ďalších stresov. Ukazovateľom stresovej odolnosti rastlín ošetrených Albitom je vysoký obsah chlorofylu.

ALBIT je výborným antistresovým doplnkom k bežným pesticídom, s ktorými je ešte účinnejší. Rastlinám pomáha rýchlejšie prekonať stres z chemických stresorov a zlepší ich už spomínanú odolnosť.

Prípravok Albit v rastlinách vyvoláva šírenie prirodzeného signálneho metabolitu – kyseliny salicylovej, tým sa imunizujú aj tie orgány rastliny, ktoré Albitom neboli ošetrené. Okrem toho vyvoláva kyselina salicylová tiež aj skoršie zakladanie výhonkov a generatívnych orgánov rastlín, to znamená, že stimuluje ich rozvoj.

TU OVERENÉ DÁTA ČISTÉHO ZISKU, DOSAHOVANÉHO PRÍPRAVKOM ALBIT:

Na rozdiel od iných antistresoru úspešne prekonáva stres vyvolaný širokým spektrom herbicídov (selektívne, graminicidy, sulfonylmočoviny, betanal). Zvyšuje odolnosť rastlín proti suchu o 10 – 60 %

VĎAKA ANTISTRESOVÉMU VPLYVU ZVYŠUJE VÝNOS:

 • obilnín minimálne o 290 – 1070 kg/ha
 • cukrovej repy o 4810 kg/ha
 • slnečnice o 340 kg/ha
 • zemiakov o 3430 kg/ha
 • sóje o 320 kg/ha
 • kukurice na zrno o 370 kg/ha
 • repky o 390 kg/ha (priemer dlhodobých údajov)
 • Zvýšený výnos je v priemere 2,25 krát vyšší než pri iných rastových regulátoroch a biologických produktoch.
 • Zlepšuje kvalitu plodín (zníženie mykotoxínov v plodinách, zvýšenie lepku v pšenici, lepšie biochemické indexy ovocia a hrozna).
 • Chráni rastliny od množstva chorôb (koreňovej hniloby, škvrnitosti listov, bakteriálnych chorôb).
 • Nevyvoláva závislosť rastlinných patogénov. Ozdravuje mikroflóru pôdy a zvyšuje tok živín.
 • Dostupná cena.
 • Prakticky netoxický (4. trieda nebezpečnosti), použiteľný v ekologickom poľnohospodárstve.

Referencie a výsledky laboratórnych overení sme schopní predložiť.

PREČO JE ALBIT ÚSPEŠNÝ

Na rozdiel od iných antistresoru úspešne prekonáva stres vyvolaný širokým spektrom herbicídov (selektívne, graminicidy, sulfonylmočoviny, betanal). Zvyšuje odolnosť rastlín proti suchu o 10 – 60 %

Albit neškodí ľuďom, rastlinám ani zvieratám. Je vhodným doplnkom pre moderné ekologické poľnohospodárstvo. Umožní rastlinám lepšie využitie minerálnych látok z pôdy a tým zníži spotrebu hnojív a zaistí stabilné zvýšenie úrody.

Chráni rastliny a stimuluje ich vlastné obranné reakcie. Zvyšuje prirodzenú imunitu a je vhodnou prevenciou pred vznikom chorôb. Preto ho neváhajte aplikovať na rastliny ešte pred prejavom prvých príznakoch chorôb. Svojou účinnosťou sa s prehľadom vyrovná aj mnohonásobne drahším produktom.

Napriek tomu, že je Albit extrahovaný z látok pôdnych baktérií žijúcich v symbióze s koreňovým systémom rastlín, ktoré v prirodzenom prostredí zaisťujú ochrannú funkciu pred nepriaznivými vplyvmi okolia, neobsahuje živé mikroorganizmy, preto je vysoko stabilný a trvanlivý.

ALBIT OCHRAŇUJE RASTLINY OD ŠIROKÉHO SPEKTRA ZÁKLADNÝCH CHORÔB
SLUŽBY

PRIAMA DISTRIBÚCIA
KONEČNÉMU SPOTREBITEĽOVI

ZAKLADANIE POKUSOV V RÁMCI EÚ A TÝM KONTROLA ÚČINNOSTI PREPARÁTU

GARANCIA NÁKUPU
ORIGINÁLNEHO VÝROBKU

BUDEME VÁM ZDIEĽAŤ
TRENDY A NOVINKY

MALÉ A VEĽKÉ BALENIA
ALBITU 1 L A 5 ML

ZLEPŠUJE KVALITU PLODÍN – DOSTUPNÁ CENA – EKO VÝROBOK
O NÁS

ALBIT je úspešne používaný poľnohospodármi od Nemecka a Švajčiarska po Rusko (50 regiónov Ruska) a Čínu, od Fínska do Australie - celkem 25 zahraničných krajín. Slúži poľnohospodárom už viac ako 20 rokov.

Poľnohospodárom ponúkame využitie prírodného stimulátoru rastu, ktorý stabilne prináša vyššie výnosy o 10 – 23 % a má veľmi pozitívny vplyv na kvalitu úrody všetkých významných poľnohospodárskych plodín. V praxi už bolo preukázané, že Albit je účinný antistresor. Prípravok Albit okrem iného zabraňuje napadnutiu obilnín koreňovými hnilobami.

Čistý zisk nikdy (po odpočte nákladov na Albit) neklesol pod hranicu 40 EUR na hektár pri akejkoľvek poľnohospodárskej plodine.

S Albitom sa už netreba obávať chemických pesticídov, čo sú celkom toxické látky, ktoré majú v mnohých prípadoch na poľnohospodárske plodiny stresujúci vplyv. Prípravok Albit totiž plodiny pred vedľajšími účinkami pesticídov chráni. Vďaka tomu, že Albit neobsahuje živé mikroorganizmy a látky izolované z baktérií, je s chemickými pesticídmi kompatibilný, čím neznižuje ich pozitívne

ČISTÝ ZISK NIKDY (PO ODPOČTE NÁKLADOV NA ALBIT) NEKLESOL POD HRANICU 40 EUR NA HEKTÁR PRI AKEJKOĽVEK POĽNOHOSPODÁRSKEJ PLODINE.
KONTAKTY