preloder
https://grysloty.com/

BEREGN
FORBRUGET
AF PRODUKTER

ALBIT – DET FØRSTE ANTIDOT (ANTISTRESS-MIDLET) AF BIOLOGISK OPRINDELSE I LANDBRUGSPRAKSIS
OM PRODUKTET

VIRKNING AF ALBIT-PRÆPARATET
 • Virkningen af PRÆPARATET er bekræftet på flere end 500 markforsøg på 60 afgrøder (korn, solsikke, ært, soja, sukkerroe, kartofler, raps, hør, vindruer, æbletræer, grøntsager og andre).
 • Stabil effekt af Albit er i gennemsnittet 1,96 gange større end ved de andre økologiske PRÆPARATER og om 26 % højere end ved kemiske fungicider, hvad muliggør at få større virkning fra år til år ved forskelligt vejr og ved forskellige jord-agronomiske forhold.

ALBIT-PRÆPARATET FORHØJER
 • Præparatet forhøjer helhedsudbytte i gennemsnittet om 10 %. Sikrer forhøjelse af kornudbytte om 290 - 1070 kg/ha, af sukkerroe om 4810 kg/ha, af solsikke om 340 kg/ha, af kartofler om 3430 kg/ha, af soja om 320 kg/ha.
 • Forhøjer planternes modstandsdygtighed mod tørke om 10–60 %.
 • Forhøjer kvalitet af afgrøder.

PRÆPARATET ER VELLYKKET ANVENDT
 • PRÆPARATET anvendes af store kooperativer på korn, raps, majs, kartofler, sukkerroer, græs, vindruer, humle og frugttræer og frugtbuske.

PRÆPARATETS LAVE PRIS
 • Lav pris (omkostninger på én behandling af 1 ha af de fleste kultuer er lavere end 10 EUR).
 • Hver liter af Albit yder forhøjelse af udbytte i gennemsnittet om 560 kg vinterhvede, 430 kg forårsbyg, 760 kg kartofler og 420 kg solsikkefrø.
 • Skader hverken mennesker, dyr eller planter (IV. Farekla sse).

FJERNER OG BESKYTTER
 • Yder helhedsforbedring af planternes og afgrødens imm unitet.
 • Beskytter dem mod fytopatogener og andre skadelige organismer.
 • Beskytter planterne fra et bredt spektrum af basis sygdomme.

PRÆPARATETS GEOGRAFI
 • Betaler sig gunstigt for landmænd i EU (Tyskland, Frankrig, Østrig, Polen, Litauen, Letland, Slovakiet, Rumænien, Kroatien, Finland, Sverige, Tjekkiet) og Schweiz. Videre i lande som Rusland, Hviderusland, Canada, Kina, Moldova, Nigeria, Tyrkiet, Usbekistan, Ukraine.
FORHØJER PLANTERNES MODSTANDSDYGTIGHED MOD TØRKE OM 10–60 %
BEREGNING AF ALBIT-PRÆPARATETS FORBRUG
Počet hektarůDruh rostlinyPočet aplikacePoužití přípravku (l)
Celková spotřeba přípravku Albit:, - l
Potřebujete na to:, - balení (1l)
Pokud chcete zaslat kalkulaci na Váš email, vyplňte a odešlete následujicí formulář:

FORHØJER PLANTERNES MODSTANDSDYGTIGHED MOD TØRKE OM 10–60 %
HVORDAN DET VIRKER

ALBITS AKTIVE BESTANDDEL - naturlig biopolymer poly-beta-hydroxysmørsyre fra jordbakterie Bacillus megaterium og Pseudomonas aureofaciens. I naturlige forhold lever disse bakterier på planternes rødder, stimulerer deres vækst, beskytter mod sygdomme og ugunstigt miljø.

Planterne behandlet med Albit får forhøjet modstandsdygtighed mod stress fra pesticider, tørke, ekstreme temperaturer, frost, kemisk forurening, salte og andre slags stress. Indikator af planternes stressmodstandsdygtighed behandlet med Albit er et højt indhold af klorofyl.

ALBIT er fremragende antistress supplement til vanlige pesticider, med hvilke det er endnu mere effektiv. Præparatet hjælper planterne at overvinde stress af kemiske stressfaktorer hurtigere og forbedre deres allerede nævnt modstandsdygtighed.

Præparatet Albit fremkalder ved planterne udbredelse af naturlig signal metabolit – salicylsyre, dermed immuniseres også de planteorganer, som ikke er blevet behandlet med Albit. Desuden fremkalder salicylsyre tidligere etablering af skud og planternes generative organer, hvad betyder, at det stimulerer deres udvikling.

HER ER BEKRÆFTEDE DATA AF NETTO PROFIT, OPNÅET VHA. ALBIT- PRÆPARATET:

Modsat andre antidoter overvinder vellykket stress fremkaldt af et bredt spektrum herbicider (selektive, graminicider, sulfonylurinstoffer, betanal). Øger planternes modstandsdygtighed mod tørke om 10-60%.

TAKKET VÆRE ATISTRESSPÅVIRKNING ØGER AFGRØDER AF:

 • korn mindst om 290-1070 kg/ha
 • sukkerroe om 4810 kg/ha
 • solskikke om 340 kg/ha
 • kartofler om 3430 kg/ha
 • soja om 320 kg/ha
 • kornmajs om 370 kg/ha
 • raps om 390 kg/ha (gennemsnit af langtiddata)
 • Øgede afgrøder er i gennemsnittet 2,25 gange højere end ved andre vækstregulatorer og biologiske produkter.
 • Forbedrer kvalitet af afgrøder (sænkning af mykotoksiner i planteafgrøderne, øgning af gluten i hvede, bedre biokemiske indekser hos frugter og vindruer).
 • Beskytter planterne mod en række sygdomme (rodforrådnelse, bladpletsyge, bakterielle sygdomme). Fremkalder ikke afhængighed af plantepatogener. Gør jordens mikroflora sundere og øger næringsstoffernes strøm.
 • Overkommelig pris (udgifter på behandling af de fleste kulturer – 10 EUR/ha).
 • Praktisk utoksisk (4. fareklasse), anvendelig i økologisk landbrug.
 • I Tjekkiet har man allerede anvendt Albit i 10 år. I 2019 er flade af agerjord, der er behandlet med Albit, opnået 350 000 hektar. Albit hjælper øge udbytte i flere end 600 landbrugsvirksomheder ved alle landbrugsafgrøder.

Vi er i stand til at fremlægge referencer og resultater af laboratoriegodkendelser.

HVORFOR ER ALBIT SUCCESFULD

Modsat andre antidoter overvinder vellykket stress fremkaldt af et bredt spektrum af herbicider (selektive, graminicider, sulfonylurinstoffer, betanal). Øger planternes modstandsdygtighed mod tørke om 10-60%.

Albit skader hverken mennesker, planter eller dyr. Er et egnet supplement til moderne økologisk landbrug. Muliggør planterne at anvende mineralstoffer fra jorden på en bedre måde og dermed reducerer forbruget af gødning og sikrer stabil forøgelse af udbytte.

Beskytter planterne og stimulerer deres egne forsvarsreaktioner. Øger naturlig immunitet og er egnet forebyggelse mod opståen af sygdomme. Derfor skal du ikke tøve at anvende det på planterne allerede inden første symptom på sygdommen. Med sin effektivitet er det på højde med meget dyrere produkter.

Selvom Albit er ekstraheret af stoffer af jordbakterier, som lever i symbiose med planternes rodsystem, som i naturligt miljø sikrer beskyttende funktion mod ugunstige miljøpåvirkninger, indeholder det ikke levende mikroorganismer, derfor er meget stabil og holdbar.

ALBIT BESKYTTER PLANTERNE FRA ET BREDT SPEKTRUM AF BASIS SYGDOMME
SERVICE

DIREKTE DISTRIBUTION
TIL SLUTFORBRUGER

GRUNDLÆGGELSE AF FORSØG INDEN FOR EU OG DERMED KONTROL AF PRÆPARATETS VIRKNING

GARANTI AF KØB AF
DET ORIGINALE PRODUKT

VI VIL GERNE DELE TRENDS
OG NYHEDER MED DIG

SMÅ OG STORE EMBALLAGER
AF ALBIT PÅ 1 L OG 6 ML

FORBEDRER KVALITET AF AFGRØDER – TILGÆNGELIG PRIS – ØKOLOGISK PRODUKT
OM OS

ALBIT er vellykket anvendt af landmænd lige fra Tyskland og Schweiz over til Rusland og Kina, fra Finland og Kirov-området til Krasnodar-området og Australien (50 regioner i Rusland og 25 lande). Det har tjent til landmænd i flere end 20 år.

Vi tilbyder til landmænd anvendelse af naturlig vækststimulator, som stabilt bringer større udbytte om 12 – 23% og har meget positiv indflydelse på kvalitet af udbytte af alle betydelige landbrugsafgrøder. Det er allerede bevist i praksis, at Albit er et virksomt antistress-middel. Albit-præparatet bl. a. hindrer at kornets rødder bliver angrebet af rådenhed.

NETTOPROFIT (EFTER AT MAN HAR TRUKKET UDGIFTER PÅ ALBIT FRA) HAR ALDRIG FALDET UNDER 50 EUR PER HEKTAR VED ENHVER LANDBRUGSAFGRØDE.
KONTAKT